top of page

 

Animované Skulptúry

Osobný projekt,

voľné pokračovanie pôvodnej práce na digitalizácii Kochovej záhrady a sanatória pre Múzeum mesta Bratislavy ako súčasť výstavy Ľudia Ľuďom // Karel Koch a Dušan Jurkovič

 

Animated Sculptures

Personal project,

as a continuation of the original work on animation of Koch's garden and sanatorium for the Bratislava City Museum as part of the exhibition -  Ľudia Ľuďom // Karel Koch a Dušan Jurkovič

bottom of page